Kursy, szkolenia i konferencje

ORGANIZOWANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DRZEW

KURSY I SZKOLENIA

Wiedza i doświadczenie wieloletnich członków naszego Stowarzyszenia jest przekazywana kolejnym pokoleniom podczas kursów i szkoleń, gdzie prezentowane są najnowsze metody i materiały stosowane w dziedzinie chirurgii i pielęgnacji drzew. Niezwykle wymagający wykładowcy przygotowują uczestników kursu do samodzielnego wykonywania zabiegów przy drzewach (kurs II stopnia) lub do pełnienia funkcji inspektora nadzoru ds. ochrony i pielęgnacji zieleni.

Ochrona zieleni, a w szerszym aspekcie ochrona przyrody, to również przepisy obowiązującego prawa w tym zakresie, które regulują kwestie właściwego postępowania z otaczającą przyrodą.

Zarówno podczas kursów jak i szeregu organizowanych konferencji i warsztatów  szkoleniowych prezentujemy najnowsze zmiany w obowiązującym prawie, jak również, przy wsparciu autorytetów w tym zakresie, staramy się rozwikłać zawiłości i wątpliwości zapisów aktów prawnych.

 

KONFERENCJE

Jak każda dziedzina nauki, również ochrona i pielęgnacja drzew cały czas ulega zmianom i modyfikacjom. W celu poszerzenia wiedzy w tym zakresie Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew przynajmniej raz w roku organizuje Konferencje naukowo-szkoleniowe w kraju i zagranicą. Uczestnicy konferencji mają możliwość poznania dobrych praktyk aranżacji i utrzymania terenów zieleni  jak również te całkiem złe, które prowadzą do całkowitego zniszczenia lub przynajmniej oszpecenia zaawansowanego wiekiem drzewostanu.

Organizowane konferencje zwykle wraz z udziałem lokalnych władz, służą wymianie doświadczeń i wiedzy  z zakresu pielęgnacji zieleni.