O NAS

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew-NOT

Zajmujemy się popularyzacją wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka.

 

PTChD to organizacja skupiająca ludzi, którym nie jest obcy los drzew.

Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Zajmuje się kształtowaniem etyki zawodowej i dba o wysoki poziom kwalifikacji jej członków.

Członkami naszego Stowarzyszenia są wykonawcy prac przy drzewach, architekci krajobrazu, leśnicy, ogrodnicy, pracownicy administracyjni i przedstawiciele świata nauki z całej Polski.

Wskazujemy najbardziej aktualną wiedzę z zakresu pielęgnacji i ochrony szeroko rozumianej zieleni. W XXV-letnim  okresie działania Stowarzyszenia 3 osoby uzyskały tytuł Rzeczoznawcy Dendrologa a 45 osób uzyskało tytuł Inspektora Nadzoru ds. pielęgnacji i ochrony terenów zieleni. Członkowie naszego Stowarzyszenia zostali wyróżnieni odznaczeniami Ministra Środowiska i FSNT-NOT.

Członkowie naszego Stowarzyszenia w pracy zawodowej realizują prace związane z pielęgnacją drzewostanu na terenie całego kraju i niejednokrotnie zagranicą.  Powierzane są im prace pielęgnacji niezwykle cennych drzew tj. Pomników Przyrody, zieleni na terenach zabytkowych itp. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, wprowadzają innowacyjne techniki ochrony cennych przyrodniczo drzew.

W imieniu Interesu publicznego i członków Towarzystwa występujemy ponadto przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących ochrony drzew.

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew-NOT jest Stowarzyszeniem, zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych –NOT w Warszawie.

W ramach działalności Stowarzyszenia organizujemy:

  • Kursy I i II stopnia nt.”Pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych”. Kursy są adresowane do osób bezpośrednio zajmujących się pielęgnacją zieleni
  • Kursy III stopnia dla kandydatów na inspektorów nadzoru ds. pielęgnacji i ochrony drzew
  • Konferencje i warsztaty szkoleniowe obejmujące problematykę z zakresu ochrony i pielęgnacji zieleni
  • Konferencje i warsztaty szkoleniowe, organizowane w kraju i zagranicą, których celem jest poznanie ciekawych przyrodniczo miejsc
  • Wykonujemy profesjonalne ekspertyzy i opinie dendrologiczne
  • Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych dot. niewłaściwej pielęgnacji zieleni na terenie kraju
  • Współpracujemy z jednostkami samorządowymi w zakresie ustalania kierunków postępowania z cennymi przyrodniczo obiektami znajdującymi się na ich terenie.
logo-ptchd

AKTUALNOŚCI

HISTORIA PTCHD

W roku  1991 stosunkowo niewielka grupa osób zaniepokojona brakiem wiedzy i umiejętności w pielęgnacji i ochronie drzew na terenie całego kraju oraz nieodwracalnymi skutkami wadliwego postępowania z zielenią wysoką, postanowiła założyć Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy i wskazywanie właściwych metod i kierunków działań, których nadrzędnym celem jest ochrona starodrzewu.

Wśród prekursorów działalności Stowarzyszenia należy wymienić Annę Szcocarz, Urszulę Maciejewską-Stefańską, Marka Kubackiego, Zbigniewa Chachulskiego, Leszka Rodka, Mariana Sokołowskiego i Krzysztofa Banacha.

Wiedza, zaangażowanie i wręcz determinacja w działaniu m.in. wyżej wymienionych osób zaowocowały tym, że społeczeństwo spojrzało na drzewa z innej perspektywy. Zauważono problem i potrzebę leczenia drzew w celu ich zachowania na kolejne lata lub dziesiątki lat.

W stosunkowo niedługim czasie szeregi Stowarzyszenia poszerzyły się o kolejne osoby, które również chciały działać na rzecz ochrony otaczającej zieleni.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 145 członków i  zrzesza inżynierów i techników zajmujących się pielęgnacją, ochroną drzew, zadrzewień i terenów  zieleni.

WŁADZE PTCHD ZARZĄD GŁÓWNY X KADENCJI (2023-2027)

prezydium

Prezes ZG PTChD – Jerzy Gągorowski
Wiceprezes ZG PTChD – Magdalena Kotwińska
Wiceprezes ZG PTChD – Anna Szewczak- Migdał
Sekretarz Zarządu – Katarzyna Abramowicz
Skarbnik – Maciej Kotwiński

członkowie

Małgorzata Czerniakowska
Sylwia Krawczyk-Ziemecka
Monika Wlazło-Michałowicz
Tomasz Byczkowski

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Ewa Szymańska
Izabela Morozowicz   
Marcin Chodyła

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Marek Kubacki
Leszek Matacz
Zbigniew Chachulski
Anna Dyło
Marzenna Gronczewska

MATERIAŁY DO POBRANIA