Polskie Towarzystwo
Chirurgów Drzew-NOT

Dołącz do PTChD
Zdobądź kwalifikacje
Znajdź eksperta
Dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI

PTChD to organizacja pozarządowa

PTCHD to organizacja skupiająca ludzi, którym nie jest obcy los drzew.

Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Zajmuje się kształtowaniem etyki zawodowej i dba o wysoki poziom kwalifikacji jej członków.

Organizacja zajmuje się popularyzacją wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka.

 

W imieniu Interesu publicznego i członków Towarzystwa występuje przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących ochrony drzew.

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew-NOT jest Stowarzyszeniem, zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT w Warszawie.