Honorowa Odznaka

POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DRZEW

Złota Honorowa Odznaka PTChD

OSOBY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI PTCHD

1. Prof. Janusz Bogdanowski
2. Prof. Janusz Hereźniak
3. Prof. Romuald Olaczek
4. Prof. Wojciech Radecki
5. Prof. Kazimierz Wiech
6. Prof. Andrzej Grzywacz
7. Dr. Elżbieta Baniukiewicz
8. Prof. Tadeusz Madej
9. Dr Dorota Mańkowska
10. Jadwiga Tryzno
11. Janusz Tryzno

Członkowie PTChD:

1. Zbigniew Chachulski
2. Marek Kubacki
3. Wojciech Matacz
4. Jarosław Nowak
5. Leszek Rodek
6. Marian Sokołowski
7. Anna Szczocarz
8. Krzysztof Banach
9. Jerzy Boruk
10. Ewa Klimaszewska
11. Lucyna Król
12. Zuzanna Sugier
13. Janusz Szostakiewicz
14. Waldemar Maciołek
15. Aleksandra Kurpis
16. Agnieszka Kozłowska
17. Aleksandra Kurek
19. Irena Chrostowska
20. Hanna Kuczyńska
21. Marzenna Gronczewska
22. Elżbieta Nestorowicz-Banach
23. Anna Olaczek- Wołowska
24. Joanna Sobolska
25. Roman Trzebniak
26. Mieczysław Samoliński
27. Anna Dyło
28. Izabela Morozowicz
29. Henryk Wlazło
30. Klemens Zbroński
31. Krystyna Jaworska
32. Elżbieta Jakubczak-Garczyńska
33. Ewa Gołowacz
34. Jan Klauza
35. Urszula Maciejewska – Stefańska
36. Elżbieta Obrocka
37. Mirosław Pawlak
38. Barbara Stępień
39. Mirosława Pawłowska – Nowak
40. Małgorzata Rucińska
41. Maria Trzebniak
42. Maria Suchenia
43. Teresa Zieniuk
44. Marcin Chruścikowski
45. Jerzy Franek
46. Lech Gągorowski
47. Waldemar Miazga
48. Rafał Pawlak
49. Piotr Ronewicz
50. Krzysztof Rudnicki
51. Marek Szczubiał
52. Jacek Zacharias
53. Hanna Ciechomska
54. Jerzy Gągorowski

Srebrna Honorowa Odznaka PTChD

Osoby niebędące członkami PTChD:

1. Dr Janina Krzemińska -Freda
2. Tomasz Ciechoński
3. Zbigniew Bajek
4. Krystyna Kazimierska
5. Celina Kozubek-Euejda

Członkowie PTChD:

1. Krzysztof Banach
2. Zbigniew Chachulski
3. Irena Chrostowska
4. Małgorzata Frazik-Adamczyk
5. Jan Klauza
6. Ewa Klimaszewska
7. Lucyna Król
8. Waldemar Kowalczuk
9. Agnieszka Kozłowska
10. Marek Kubacki
11. Aleksandra Kurek
12. Waldemar Maciołek
13. Urszula Maciejewska – Stefańska
14. Wojciech Matacz
15. Izabella Morozowicz
16. Jarosław Nowak
17. Leszek Rodek
18. Mieczysław Samoliński
19. Marian Sokołowski
20. Zuzanna Sugier
21. Janusz Szostakiewicz
22. Anna Szczocarz
23. Wincenty Klemens Zbroński
24. Jerzy Boruk
25. Anna Broś
26. Małgorzata Kowalska
27. Hanna Kuczyńska
28. Aleksandra Kurpis
29. Grzegorz Matacz
30. Elżbieta Nestorowicz-Banach
31. Anna Wietecha
32. Maria Trzebniak
33. Anna Dyło
34. Marzenna Gronczewska
35. Krystyna Jaworska
36. Leszek Męczyński
37. Anna Olaczek – Wołowska
39. Grażyna Salamon
40. Joanna Sobolska
41. Maria Suchenia
42. Roman Trzebniak
43. Henryk Wlazło
44. Jerzy Zysiak
45. Jan Szymański
46. Jerzy Gągorowski
47. Lech Gągorowski
48. Marcin Chruścikowski
49. Leszek Matacz
50. Magdalena Biela
51. Marek Bogusz
52. Monika Wlazło-Michałowicz
53. Hanna Ciechomska
54. Barbara Stępień
55. Elżbieta Jakubczak-Garczyńska
56. Mirosława Pawlak
57. Małgorzata Rucińska
58. Mirosława Pawłowska-Nowak
59. Piotr Ronewicz
60. Małgorzata Kołtun
61. Robert Milczarek
62. Marek Szczubiał
63. Jacek Zacharias
64. Teresa Zieniuk
65. Waldemar Miazga
66. Elżbieta Obrocka
67. Aldona Sobolak
68. Ewa Szymańska
69. Ireneusz Błaż
70. Jarosław Boruk
71. Piotr Chałupka
72. Robert Kopaniarz
73. Jan Lorenc
74. Kamil Miezancew
75. Paweł Matacz
76. Andrzej Popek
77. Tadeusz Rutkowski
78. Michał Stefański
79. Juliusz Sternak