Członkostwo

W POLSKIM TOWARZYSTWIE CHIRURGÓW DRZEW

Kwalifikacje

Sieć ekspertów

Wyjazdy

Współpraca

aktualna lista członków
wyróżnieni honorową odznaką PTChD
wyróżnieni odznaką NOT