FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYBIERZ WYDARZENIE, NA KTÓRE CHCESZ SIĘ ZAPISAĆ

DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon:

Jestem członkiem PTChD:
TAKNIE

Ulica i nr domu/mieszkania:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

PESEL:

Dowód osobisty/Paszport:
Dowód osobistyPaszport

Nr dowodu osobistego/paszportu:

Zgłaszam uczestnictwo:

Nocleg:

DANE DO FAKTURY

Imię i nazwisko / Nazwa firmy:

Ulica i nr domu/mieszkania:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

NIP:

Oświadczam, że:
Szkolenie będzie finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznychSzkolenie nie będzie finansowane ze środków publicznych

UWAGI DO ZGŁOSZENIA[recaptcha size:compact]