KOMUNIKAT nr 1

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT niniejszym informuje, że organizuje WARSZTATY SZKOLENIOWE pn. „Metody diagnozowania stanu zdrowotnego drzewa w aspekcie ewentualnych zagrożeń dla otoczenia. Szkodniki pierwotne i wtórne zagrażające zieleni miejskiej” 09 LUTEGO 2018 r. WARSZAWA Warszawski Dom Techniki ul. Czackiego 3/5 Sala „C: V piętro godz. 10.00 – 16.00 Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej oraz wykonawców zajmujących się pielęgnacją drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych.

Czytaj dalej