20/02 2017 Komunikat 3/VIII/2017 - Kanferencja naukowo -...

KOMUNIKAT 3/VIII/2017   Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew - NOT organizują konferencję naukowo-szkoleniową nt. "Rewitalizacja zabytkowych założeń parkowych Czech i Moraw, jako przykład inwestycji proekologicznych z udziałem środków unijnych"   Termin Konferencji od 28 kwietnia do 02 maja 2017r. ...

WIĘCEJ >>

14/02 2017 Komunikat nr 2/2017...

KOMUNIKAT nr 2   Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew - NOT informuje, ze organizuje kurs II stopnia "PIELĘGNACJA I OCHRONA DRZEW OZDOBNYCH" Kurs odbędzie się w dniach 20-25 marca 2017 r. w Łodzi w Sali konferencyjnej Ogrodu Botanicznego ul. Retkińska 39/65.   Kurs przeznaczony jest dla osób, kt&o...

WIĘCEJ >>

21/12 2016 Komunikat nr 6/2016...

Komunika nr 6/2016   Polskie Towarzystwo Chrurgów Drzew - NOT niniejszym informyje, że organizuje WARSZTATY SZKOLENIOWE pn. "Zabezpieczenie i pielęgnacja drzew w procesie inwestycyjnym. Skutki prawne niewłasciwej pielęgnacji drzew. Zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych"   03 LUTEGO 2017 r. Warszawa Warszawski Dom Tec...

WIĘCEJ >>

14/12 2016 Kalendarium ...

Kalendarium Konferencji naukowo-szkoleniowych i kursów planowanych w roku 2017.   1. 03 lutego 2017 r. - Konferencja naukowo-szkoleniowa na temat "Zabezpieczania i pielęgnacja drzew w procesie inwestycyjnym. Skutki prawne niewłaściwej pielęgnacji drzew. Zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych". Szkolenie odbędzie się w Warszaw...

WIĘCEJ >>

03/08 2016 List otwarty w sprawie wycofania projektu zmi...

  Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew  - NOT skierowało list dotyczący otwertego projektu w ustawie o ochronie przyrody, opublikowanych w dniu 08.07.2016 roku. List został skierowany do Rządowego Centrum Legislacyjnego, Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska   "Polskie Towarzystwo Chrurgó...

WIĘCEJ >>

07/07 2016 Komunikat nr 5/16...

KOMUNIKAT nr 5/16   Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew - NOT organizuje kurs III stopnia przygotowujący do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych. Kurs odbędzie się w dniach 10-15 października 2016 r. w Łodzi w Sali konferencyjnej Ogrodu Botanicznego ul. Krzemieni...

WIĘCEJ >>
O organizacji

Zajmujemy się popularyzacją wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka.

Jesteśmy stowarzyszeniem, zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT w Warszawie.


 
Członkowie PTChD

To grupa ludzi złożona ze specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych.

Zajmujemy się kształtowaniem etyki zawodowej i dbamy o wysoki poziom kwalifikacji członków.
 
Organizowane imprezy

Organizujemy szkolenia i konferencje branżowe związane tematycznie z pielęgnajcą i utrzymaniem drzewostanu.

Więcej informacji o aktualnie organizowanych szkoleniach i konferencjach znajduje sie w dziale Aktualności.