Organizacja
Deklaracja członkowska PTCHD

Osoby, które chcą przystąpić do Polskiego Towarzystwa chirurgów Drzew, są proszone o zapoznanie się ze Statutem Towarzystwa, oraz o wypełnienie załączonej poniżej deklaracji.  Deklarację należy złożyć osobiście w siedzibie towarzystwa, przekazać listem poleconym, lub drogą elektroniczną.

Deklaracja członkowska (PDF)