Organizacja
PTChD to organizacja pozarządowa

PTCHD to organizacja skupiająca ludzi, którym nie jest obcy los drzew. Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Zajmuje się kształtowaniem etyki zawodowej i dba o wysoki poziom kwalifikacji jej członków.

Organizacja zajmuje się popularyzacją wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka.
W imieniu Interesu publicznego i członków Towarzystwa  występuje przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących ochrony drzew.

Polskie TowarzystwoChirurgów Drzew-NOT jest Stowarzyszeniem, zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych –NOT w Warszawie.