Komunikaty
2018 11/01
Komunikat nr 1/VIII/2018 - Warsztaty Szkoleniowe...

KOMINIKAT Nr 1/VIII/2018

 

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew - NOT niniejszym informuje, że organizuje WARSZTATY SZKOLENIOWE pn. "Metody diagnozowania stanu zdrowotnego drzewa w aspekcie ewentualnych zagrożeń dla otoczenia. Szkodniki pierwotne i wtórne zagrażające zieleni miejskiej"

 

09 LUTEGO 2018 r. WARSZAWA

 

Warszawki Dom Techniki ul. Czackiego 3/5 Sala "C: V piętro godz. 10.00 - 16.00

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej oraz wykonawców zajmujących się pielęgnacją drzew

i krzewów na terenach zurbanizowanych.

 

Warsztaty przybliżają tematykę związaną z rozpoznawaniem stanu drzew, który jest niezbędnym elemętem w określaniu możliwych sposobów postępowania z drzewami w aspekcie zapewnienia stanu bezpieczeństwa.

Podstawowe zagadnienia z zakresu entomologii pozwolą na identyfikację i metody zwalczania szkodników bytujących na drzewach, mających wpływ na zdrowotność drzew i zachowanie funkcji drzewostanu w założeniach urbanistycznych.

 

Konwencja warsztatów szkoleniowych umożliwi wyjaśnienie kwesti wątpliwych i spornych, poprzez bezpośrednią dyskusję

z prelegentami.

 

Pierwszą część warsztatów w zakresie szkodników pierwotnych i wtórnych zagrażających zieleni miejskiej poprowadzi

Pani dr inż. Elżbieta Topa z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Warmińska - Mazurskiego w Olsztynie.

 

Drugą część warsztatów dot. metod diagnozowania stanu zdrowotnego drzew w aspekcie ich ewentualnego zagrożenia dla otoczenia poprowadzi Rzeczoznawca PTCHD-NOT Pan Zbigniew Chachulski.

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia i karta zgłoszeniowa stanowią załącznik do Komunikatu.

 

Koszt Szkolenia 290,00 złotych netto dla członków PTChD z opłaconymi składkami i 340,00 netto dla pozostałych osób.

Do wskazanej kwoty należy doliczyć VAT w wysokości 23%.

Szkolenie finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych jest zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ust. o VAT). Informację tę należy napisać na druku zgłoszenia udziału.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przesłanie do biura PTChD w Szczecinie na adres e-mail poczta@ptchd.org.pl do dnia 02 lutego 2018 r. orazdokonanie wpłaty za udział na konto PTChD w nr PEKAO S.A. nr 72 1240 5527 1111 0000 5593 0567.

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie przedstawionego terminu.

 

Liczba miejsc ograniczona, organizator zastrzego sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Termin szkolenia: 09 lutego 2018 r. - rejestracja uczestników w dniu szkolenia od godz. 9:00.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach szkoleniowych.

 

 

Prezes PTChD

mgr inż. Barbara Stępień

 

program szkolenia

karta zgłoszeniowa