Komunikaty
2017 13/12
Komunikat nr 8/2017...

KOMUNIKAT Nr 8/2017

 

Dla inspektorów nadzoru ds. pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych, zatwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Chrurgów Drzew - NOT

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew - NOT przypomina, że w dniu 31 grudnia 2017 r. kończą się przyznane na 3 lata uprawnienia inspektorów nadzoru.

 

Członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy chcą przedłużyć uprawnienia na następne 3 lata (do 31 grudnia 2020 r.) powinni przesłać na adres biura PTChD wniosek o przedłużenie uprawnień oraz wpłacić kwotę 200,00 zł. brutto na konto PTChD nr 72 1240 5527 1111 0000 5593 0567 do dnia 21 grudnia 2017 r..

 

Do końca roku zostaną wykonane nowe pieczątki i przesłane inspektorą nadzoru.

Ligitymacje zostaną przedłużone podczas Konferencji w Warszawskim Domu Techniki w dniu 09.02.2018 r..

 

Prezes PTChD

Barbara Stępień