Komunikaty
2017 16/08
Komunikat nr 6/VIII.2017...

Komunikat 6/VIII/2017

 

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew - NOT niniejszym informuje, że organizuje Warsztaty Szkoleniowe pn. "Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, praktyczne wskazówki, kwestie sporne, konsekwencje dla gmin i wykonawców prac"

 

27 PAŻDZIERNIKA 2017 R. WARSZAWA

 

Warszawski Dom Techniki ul. Czackiego 3/5 Sala "B" III piętro godz. 10.00 - 16.00

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej oraz wykonawców zajmujących się pielęgnacją drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych.

 

Warsztaty odbędą się po kilkumiesięcznym obowiązywaniu i stosowaniu przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody. Okres kilku miesięcy stosowania przepisów wystarczył by wzbudzić wiele pytań i wątpliwości we właściwej ich interpretacji, zarówno po stronie pracowników administracji samorządowej jak również po stronie wykonawców zajmujących się profesjonalnie utrzymaniem i pielęgnacją zieleni.

 

Konwencja warsztatów szkoleniowych umożliwia wyjaśnienie kwestii wątpliwych i spornych, poprzez bezpośrednią dyskusję z prelegentką

 

Warsztaty dot. znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie przyrody poprowadzi Pani Emilia Bylicka z Departamentu Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, uczestnicząca w pracach nad nowelizacją ustawy.

 

Podczas warsztatów zostaną omówione zasadnicze zmiany zawarte w znowelizowanych przepisach ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 02.06.2017 r. - poz. 1074) min:

  1. Zasadnicza zmiana pomiaru obwodów pni drzew, dla których zbędne jest zezwolenie na usunięcie.
  2. Ograniczenie swobody decydowania o wycięciu drzew lub krzewów na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych - wymóg dokonania zgłoszenia.
  3. Wymagana prawem treść zgłoszenia oraz niezbądne załączniki.
  4. Sprzeciw organu i fakultatywne oraz obligatoryjne przesłanki jego wniesienia przez organ.
  5. Milcząca zgoda organu na usunięcie drzewa lub krzewu.
  6. Nowe zadania organu - kontrola w związku z 5-letnim okresem trwania zakazu przeznaczenia terenu z którego wycięto drzewa lub krzewy na usytuowanie obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Upoważnienia pracowników organu gminy do prowadzenia kontroli.
  7. Zasady wymierzania administracyjnej kary pieniężnej - przepisy Ustawy o ochronie przyrody oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.
  8. Orzecznictwo sądowe dot. postępowania w sprawie wycinki drzew i krzewów.

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia i karta zgłoszeniowa stanowią załącznik do Komunikatu.

Koszt szkolenia 280,00 zł. netto + 23% VAT (344,40 zł. brutto) dla członków PTChD z opłaconymi składkami i 330,00 zł. netto + 23% VAT (405,90 zł. brutto) dla pozostałych osób.

Szkolenie finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych jest zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ust. o VAT). Informacje należy napisać na druku zgłoszenia udziału.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przesłanie do biura PTChD w Szczecinie na adres e-mail poczta@ptchd.org.pl do dnia 12 października 2017 r. oraz dokonanie wpłaty za udział na konto PTChD w PEKAO S.A. nr 72 1240 5527 1111 0000 5593 0567

 

Prosimy o dotrzymanie przedstawionych terminów, gdyż musimy przygotować materiały konferencyjne orza wydrukować certyfikaty dla uczestników.

 

Liczba miejsc ograniczona, organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list.

Termin szkolenia: 27 pażdziernika 2017 r. - rejestracja uczestników w dniu szkolenia do godz. 9.00.

 

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Warsztatach Szkoleniowych

Prezes PTChD mgr inż. Barbara Stępień

 

 

Karta zgłoszeniowa

Program szczegółowy